TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân sự PVF

PVF tuyển dụng Nhân viên y tế

PVF tuyển dụng Nhân viên y tế với mô tả công việc và các yêu cầu cụ thể như sau:

2d8145aa5b4e8f10d65f

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn