TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân sự PVF

PVF tuyển dụng Quản sinh huấn luyện

PVF tuyển dụng Quản sinh huấn luyện với các yêu cầu cụ thể như sau: 4282678f0f6bdb35827a

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn