KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG

Được tạo nên bởi cầu thủ PVF

Hướng dẫn các động tác bắt bóng cơ bản của thủ môn

Hướng dẫn các động tác bắt bóng cơ bản của thủ môn.

 

Xem tại đây

 

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn