KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG

Được tạo nên bởi cầu thủ PVF

Học bóng đá cùng PVF: Thực hành qua người 1v1, dứt điểm

Tiếp theo bài tập động tác giả qua người, dứt điểm, hôm nay chúng ta sẽ bước vào thử thách với tình huống qua người 1v1 và dứt điểm cùng học viên PVF.

Xem lại bài tập 03 động tác giả qua người và dứt điểm.

Văn phòng tại Hưng Yên

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
info@pvf.com.vn | http://pvf.com.vn

Trung tâm đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
(0221) 3737087
http://pvf.com.vn