and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập tâng bóng tĩnh - cấp độ 1 - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập tâng bóng tĩnh – cấp độ 1

Ngày cập nhật23/01/2024

Các nội dung và yêu cầu cụ thể của bài tập tâng bóng tĩnh – cấp độ 1. 

2.1. Tâng bóng tĩnh-Cấp độ 1

821a

 

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:09 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *