and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập bò kiểu Cua - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập bò kiểu Cua

Ngày cập nhật23/01/2024

1.5. Bò kiểu Cua:
Mục đích: Củng cố khả năng chuyển động của cơ thể/ tăng cường sức mạnh cơ thể/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS) và khả năng vận động của toàn cơ thể, phát triển vùng trọng tâm.
Yêu cầu: Di chuyển từng bước nhỏ, chân nọ tay kia, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể để thẳng người.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *