and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập bò kiểu Cua - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập bò kiểu Cua

1.5. Bò kiểu Cua:
Mục đích: Củng cố khả năng chuyển động của cơ thể/ tăng cường sức mạnh cơ thể/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS) và khả năng vận động của toàn cơ thể, phát triển vùng trọng tâm.
Yêu cầu: Di chuyển từng bước nhỏ, chân nọ tay kia, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể để thẳng người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *