and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập đẩy xe cút kít (2 người phối hợp) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập đẩy xe cút kít (2 người phối hợp)

Ngày cập nhật23/01/2024

1.7. Đẩy xe cút kít (2 người phối hợp):
Mục đích: Tập luyện cho vùng trọng tâm, điều khiển cơ thể, củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), phát triển vùng trọng tâm và khả năng điều khiển cơ thể.
Yêu cầu: Thẳng người, căng cơ bụng, đồng đội giữ 2 cổ chân, sử dụng lực của tay để di chuyển tiến lên phía trước.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *