CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

 

Phó tổng giám đốc

Ông Eric Abrams

Ông Eric Abrams

 

Giám đốc Kỹ thuật