Lịch sử huấn luyện

Năm

bắt đầu

Năm

kết thúc

Câu lạc bộ Chức vụ
2018 2024 Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Huấn luyện viên
2018 2024 Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Huấn luyện viên
2018 2024 Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Huấn luyện viên