and last modified on Tháng Sáu 6th, 2024. Khám phá công việc phân tích viên tại PVF - Trung tâm PVF

Khám phá công việc phân tích viên tại PVF

Ngày cập nhật06/06/2024

Tại PVF, Bộ phận Phân tích Hiệu suất và Hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ và thi đấu. Cùng khám phá công việc của các phân tích viên tại PVF qua phóng sự dưới đây.

Thực hiện: Trần Hồng.

Last updated on: Tháng Sáu 6, 2024 10:39 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *