The PVF U19 class

Ngày cập nhật23/12/2016

The PVF U19 class

• Students’ years of birth: 1999 và 2000
• Number of students: 30
• Accolade:
– Champion of the National U13 in 2011
– Runner-up of the National U15 in 2014
– Runner-up of the National U17 in 2016
– Champion of the Vietnam National Football Second League in 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *