and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. 3. Kỹ thuật chuyền nhận bóng - Trung tâm PVF

3. Kỹ thuật chuyền nhận bóng

Ngày cập nhật23/01/2024

3.1. Mục tiêu và yêu cầu:

Mục tiêu: Mục tiêu cơ bản cuối cùng của chuyền bóng là làm sao đưa bóng đến được đồng đội. Đây là một phần thiết yếu của chơi bóng tập thể. Là cốt lõi của trận đấu, chuyền bóng cho phép một đội bóng thực hiện những mục tiêu sau: Giữ quyền kiểm soát bóng; Tổ chức tấn công; Thay đổi hướng chơi; Phản công; Thực hiện các đường chuyền cuối cùng, đường chuyền quyết định.
Yêu cầu: Chuyền ngắn và dài chính xác. Phụ thuộc vào tình huống để tính toán lực chuyền cần thiết. Kỹ thuật chạm bóng khi chuyền quyết định đến kết quả của đường chuyền. Ví dụ: lòng trong (chuyền ngắn); mu (chuyền dài) và má ngoài (xoáy).

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:09 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *