and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập vê bóng liên tục phải, trái bằng hai chân - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập vê bóng liên tục phải, trái bằng hai chân

Ngày cập nhật23/01/2024

4.10. Vê bóng liên tục phải, trái bằng hai chân:
Mục đích: Phối hợp vận động, khống chế bóng & chuyển hướng.
Mục tiêu: Phát triển khả năng phối hợp vận động của cầu thủ và cải thiện kỹ năng rê dắt nhằm tăng cường tính hiệu quả của nhận thức trong kiểm soát bóng.
Yêu cầu: Khống chế, dẫn bóng đòi hỏi nhiều chạm nhỏ tiếp xúc với bóng liên tục nhiều nhất có thể, từ côn này đến côn kia đồng thời kết hợp kỹ thuật chuyển hướng. Kỹ thuật này là cách di chuyển rê dắt, hoặc động tác giả; mà trong bóng đá được sử dụng để lừa cầu thủ phòng ngự đối phương nghĩ là cầu thủ đang cầm bóng sẽ di chuyển vào hướng mà cầu thủ này không chủ đích đi vào. Kết thúc bằng sút cầu môn.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:09 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *