Giới thiệu về máy bắn bóng hiện đại của PVF

Video giới thiệu và vận hành máy bắn bóng Goleador Eilte do chuyên gia Pháp đào tạo cho HLV PVF. Đây là một trong số nhiều thiết bị khoa học thể thao được PVF trang bị phục vụ công tác đào tạo chuyên môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *