Xem nội dung hướng dẫn bài tập kiểm soát bóng 4v2

Ngày cập nhật19/05/2020

2. Kiểm soát bóng 4v2:
Mục đích: Giữ quyền kiểm soát bóng.
Mục tiêu: Phát triển tư duy nhận thức chiến thuật của cầu thủ thông qua chuyền ngắn và di chuyển khi có & khi không có bóng trong chân. Tìm kiếm các đường chuyền thành công xuyên vào giữa hai cầu thủ đối phương.
Yêu cầu: Thực hiện được 10 đường chuyền liên tiếp được tính 1 điểm, chuyền thành công vào giữa 2 cầu thủ phòng ngự được tính 1 điểm. Cầu thủ chuyền hỏng mất bóng sẽ nhận lại nhiệm vụ phòng ngự của cầu thủ cắt được bóng. Chơi bóng sệt, hạn chế tối đa bóng bổng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *