Xem nội dung hướng dẫn bài tập kiểm soát bóng 4v3

Ngày cập nhật19/05/2020

3. Kiểm soát bóng 4v3:
Mục đích: Giữ quyền kiểm soát bóng.
Mục tiêu: Phát triển tư duy nhận thức chiến thuật của cầu thủ thông qua chuyền ngắn và di chuyển khi có & khi không có bóng trong chân. Tìm kiếm các đường chuyền thành công xuyên vào giữa hai cầu thủ đối phương. Bật tường 1-2 & làm tường chuyền cho người thứ ba di chuyển.
Yêu cầu: Thực hiện được 10 đường chuyền liên tiếp được tính 1 điểm, chuyền thành công vào giữa 2 cầu thủ phòng ngự được tính 1 điểm, bật tường 1-2 được tính 2 điểm và bật tường 1-2 chuyền cho người thứ 3 được tính 3 điểm. Chơi bóng sệt, hạn chế tối đa bóng bổng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *