and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập squat tĩnh với bóng nặng (khởi động) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập squat tĩnh với bóng nặng (khởi động)

Ngày cập nhật23/01/2024

2.10 Squat tĩnh với bóng nặng (khởi động)
Mục đích: Vui vẻ/ Kỹ thuật Squat/Tinh thần chiến thắng.
Mục tiêu: Duy trì tư thế squat chính xác, phát triển tinh thần đồng đội, thêm vào đó yếu tố vui vẻ trong buổi tập.
Yêu cầu: Giống kỹ thuật squat đã trình bày/Duy trì tư thế ngồi squat xuyên suốt bài tập/Chuyền bóng trong khi duy trì cùng tư thế.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *