and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập Ke (khởi động) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập Ke (khởi động)

Ngày cập nhật23/01/2024

2.9 Ke (khởi động)
Mục đích: Ổn định trọng tâm/Phát triển sức mạnh trọng tâm/Kiểm soát tổng quát cơ thể.
Mục tiêu: Nâng cao sức mạnh tổng quát cơ thể phục vụ thi đấu và trở nên hiệu quả hơn trên mỗi chuyển động (chạy, bật nhảy, sút,…) phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Ngả khung chậu ra sau/Khủy tay dưới vai/Bụng hướng vào trong/Cơ thể thẳng hàng và giữ chắc.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *