and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo lưng với dây Trx (khởi động) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo lưng với dây Trx (khởi động)

Ngày cập nhật23/01/2024

2.8 Kéo lưng với dây Trx (khởi động)
Mục đích: Sức mạnh thân trên/ Học kỹ thuật/Phòng tránh chấn thương.
Mục tiêu: Phát triển sức mạnh thân trên, tăng cường cơ bắp, phòng tránh chấn thương thân trên; phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Cơ thể thẳng hàng từ mắt cá chân tới vai/Giữ chắc cơ mông và cơ bụng/Ưỡn ngực/Siết cơ vai và kéo khủy tay ra sau/Hạ vai xuống/Đầu thẳng hàng với cơ thể.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *