and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo xô với máy (khởi động) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo xô với máy (khởi động)

Ngày cập nhật23/01/2024

2.7 Kéo xô với máy (khởi động)
Mục đích: Sức mạnh thân trên/Học kỹ thuật/Phòng tránh chấn thương.
Mục tiêu: Phát triển sức mạnh thân trên, tăng cường cơ bắp, phòng tránh chấn thương thân trên; phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Tay mở ngang vai/Ưỡn ngực/Đặt áp lực lên cả hai chân/Nhìn lên trên/Thân trên nghiêng về phía sau/Kéo gập khủy tay xuống/Để thanh kéo chạm vào ngực trên/Giữ vai kéo xuống.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *