Mục tiêu của huấn luyện chiến thuật

Ngày cập nhật10/08/2020

Mục tiêu của huấn luyện chiến thuật là hướng dẫn để các cầu thủ biết cách ra quyết định trong từng thời điểm của trận đấu thông qua việc lĩnh hội những quy tắc cơ bản của các chiến thuật cá nhân. Mặc dù mảng chiến thuật được chuyên sâu hơn ở giai đoạn huấn luyện đại cương trên con đường phát triển của cầu thủ, giai đoạn nền tảng là thời điểm tốt nhất để giới thiệu các buổi học chiến thuật để có thể ứng dụng vào giai đoạn đại cương tiếp theo (Học để tập luyện).

Để tạo sự hứng khởi và tính cạnh tranh trong các bài tập chiến thuật kiểm soát bóng, HLV có thể cho điểm tùy tho mục tiêu mong muốn ở bài tập. Ví dụ: thực hiện được 10 đường chuyền liên tiếp được tính 1 điểm, chuyền thành công vào giữa 2 cầu thủ phòng ngự được tính 1 điểm, bật tường 1-2 được tính 2 điểm và bật tường 1-2 chuyền cho người thứ 3 được tính 3 điểm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *