and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo vê bóng hình chữ V - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo vê bóng hình chữ V

Ngày cập nhật23/01/2024

4.7. Kéo vê bóng hình chữ V:
Mục đích: Phối hợp vận động, khống chế bóng & chuyển hướng.
Mục tiêu: Phát triển khả năng phối hợp vận động của cầu thủ và cải thiện kỹ năng rê dắt nhằm tăng cường tính hiệu quả của nhận thức trong kiểm soát bóng.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:09 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *