and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập ngồi nhanh xuống bắt thanh đòn (khởi động) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập ngồi nhanh xuống bắt thanh đòn (khởi động)

Ngày cập nhật23/01/2024

2.2 Ngồi nhanh xuống bắt thanh đòn (khởi động)
Mục đích: Phối hợp vận động/Bổ trợ chuyển động cơ thể.
Mục tiêu: Phát triển tổng thể sự chuyển động của cầu thủ để hiệu quả hơn khi di chuyển cơ thể trên sân và không bị bó buộc, giảm nguy cơ chấn thương khi vận động ở trạng thái mở rộng cơ thể. Phát triển phối hợp vận động tay/chân.
Yêu cầu: Di chuyển từ từ (khởi động)/Hạ thanh tập và giang rộng tay cùng một lúc. Thanh tập phải được giữ nguyên vị trí. Nắm chặt thanh tập và ép cầu vai/Ưỡn ngực/Nhìn hướng về phía trước/Giữ thẳng tay cho tới khi kết thúc bài tập. Tư thế vững và chắc trong suốt quá trình vận động. Đầu gối và ngón chân thẳng hàng.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *