and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập đẩy vai một tay (khởi động) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập đẩy vai một tay (khởi động)

Ngày cập nhật23/01/2024

2.3 Đẩy vai một tay (khởi động)
Mục đích: Kiểm soát cơ thể-trọng tâm/Phòng tránh chấn thương/ Khởi động cơ vai.
Mục tiêu: Phát triển sự ổn định chắc chắn của vai, giảm nguy cơ chấn thương vai, tăng sức mạnh cho khớp.
Yêu cầu: Toàn thân giữ chắc, chỉ có tay di chuyển/Thực hiện chậm và kiểm soát động tác/Thẳng lưng và không cúi người/Đẩy tay lên quá đầu/Mắt nhìn thẳng phía trước.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *