and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo vai với tạ đĩa (khởi động) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập kéo vai với tạ đĩa (khởi động)

Ngày cập nhật23/01/2024

2.4 Kéo vai với tạ đĩa (khởi động)
Mục đích:Phòng tránh chấn thương và Khởi động vai.
Mục tiêu:Phát triển sức mạnh thân trên, khởi động trước bài tập chính.
Yêu cầu: Toàn thân giữ chắc, chỉ có tay di chuyển/Thực hiện chậm và kiểm soát động tác/Thẳng lưng và không cúi người/Kéo sao cho vai hạ xuống và khủy tay hướng lên cao cho tới khi tạ chạm tới giữa ngực.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *