and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập chùng chân (khởi động) - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập chùng chân (khởi động)

Ngày cập nhật23/01/2024

2.5 Chùng chân (khởi động)
Mục đích: Sức mạnh thân dưới/Học kỹ thuật/Phòng tránh chấn thương.
Mục tiêu: Phát triển sức mạnh thân dưới, giảm sự thiếu cân bằng sức mạnh giữa hai chân; cải thiện hiệu quả chạy, phòng tránh chấn thương thân dưới; xây dựng nền tảng cho việc phát triển thể chất (sức mạnh, tốc độ…) nhằm tăng hiệu suất thi đấu; tăng cường cơ bắp, phát triển khả năng phối hợp vận động của cũng như giữa các cơ; gia tăng phần tử vận động.
Yêu cầu: Thẳng lưng, bắt đầu bằng cả 2 chân/Đặt 1 chân lên phía trước và gập 2 đầu gối/Hạ hông xuống/Chân trước thu về/Giữ chắc thân trên/ Mắt nhìn thẳng về phía trước.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *