and last modified on Tháng Một 18th, 2024. Highlight: Quảng Ninh U19 1-3 Phố Hiến U19 - Trung tâm PVF

Highlight: Quảng Ninh U19 1-3 Phố Hiến U19

Ngày cập nhật18/01/2024

A flourishing competition day of Phố Hiến young players.

Goalscorers: Quảng Ninh: Nguyễn Đoàn Chung (7) 10 ′; Phố Hiến: Trần Vũ Ngọc Tài (10) 26 ′, Nguyễn Tiến Ba (20) 74 ’& 90’ + 2

The second round of Group A qualifiers, the U19 QG 2020 championship will take place at PVF starting from the afternoon of March 16.

Last updated on: Tháng Một 18, 2024 3:07 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *