and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập khống chế má ngoài và chuyền bằng lòng trong - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập khống chế má ngoài và chuyền bằng lòng trong

Ngày cập nhật23/01/2024

3.4. Khống chế & Chuyền ngắn (Khống chế má ngoài và chuyền bằng lòng trong):

Mục đích: Khống chế bóng & Chuyền ngắn.
Mục tiêu: Phát triển kỹ thuật tiếp xúc bóng (Khống chế bóng); nâng cao hiệu quả của chuyền ngắn.

Yêu cầu: Quan sát xung quanh (liếc qua cả 2 vai) trước khi nhận bóng sẽ nâng cao nhận thức không gian; giúp cải thiện và nâng cao nhận thức trong khi thi đấu. Chân không được đứng tĩnh tại chỗ; trụ nhấc gót lên khỏi mặt đất đồng thời nhấp nhấp đều 2 chân để nâng cao khả năng đọc tình huống và dự đoán đồng thời điều chỉnh cơ thể phù hợp với đường chuyền đến. Khống chế bằng má ngoài và chuyền bằng lòng trong của cùng một chân đang sử dụng.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:09 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *