and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập bò kiểu Gấu - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập bò kiểu Gấu

Ngày cập nhật23/01/2024

1.2. Bò kiểu Gấu:
Mục đích: Kiểm soát cơ thể/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), phát triển khả năng thăng bằng và phối hợp vận động của vùng trọng tâm.
Yêu cầu: Tay chống thẳng, đầu gối vuông góc với hông (tạo góc 90 độ), di chuyển bước nhỏ chân nọ tay kia cùng lúc, giữ thăng bằng cơ thể.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:09 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *