and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập tập luyện linh hoạt cho khớp hông - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập tập luyện linh hoạt cho khớp hông

Ngày cập nhật23/01/2024

1.1. Tập luyện linh hoạt cho khớp hông
Mục đích: Tăng cường sự linh hoạt/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Phát triển khả năng vận động của hông, khớp và củng cố các kỹ năng chuyển động căn bản (FMS).
Yêu cầu: Quỳ một gối xuống đất rồi đưa chân còn lại lên trước; tiếp tục quỳ và di chuyển. Thân trên thẳng, hướng về phía trước.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:09 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *