and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập tập luyện linh hoạt cho khớp hông - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập tập luyện linh hoạt cho khớp hông

1.1. Tập luyện linh hoạt cho khớp hông
Mục đích: Tăng cường sự linh hoạt/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Phát triển khả năng vận động của hông, khớp và củng cố các kỹ năng chuyển động căn bản (FMS).
Yêu cầu: Quỳ một gối xuống đất rồi đưa chân còn lại lên trước; tiếp tục quỳ và di chuyển. Thân trên thẳng, hướng về phía trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *