and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập nhảy kiểu Ếch - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập nhảy kiểu Ếch

Ngày cập nhật23/01/2024

1.4. Nhảy kiểu Ếch:
Mục đích: Tiếp đất bằng tay/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), phát triển khả năng phối hợp vận động giữa tay và chân, tránh tâm lí sợ mất thăng bằng khi di chuyển.
Yêu cầu: Thu người lại, nhảy về phía trước, tay chống xuống đất tiếp đất trước chân.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *