and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập lộn về phía trước kiểu Parkour - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập lộn về phía trước kiểu Parkour

Ngày cập nhật23/01/2024

1.6. Lộn về phía trước kiểu Parkour:
Mục đích: Học cách ngã và hấp thụ lực/củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (Khả năng vận động, giữ thăng bằng).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), học cách ngã và hấp thục lực khi thi đấu, kiểm soát cơ thể, không sợ lăn lộn.
Yêu cầu: Bàn tay trước, khuỷu tay, vai và lưng/Ngã một cách thông minh, lăn lộn/Hấp thụ lực vào trong cơ thể.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *