and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập căng cơ hông - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập căng cơ hông

Ngày cập nhật23/01/2024

1.8 Căng cơ hông
Mục đích: Phòng tránh chấn thương, phạm vi mở của khớp, củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (căng cơ).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), duy trì và mở rộng phạm vi mở của khớp, phòng tránh chấn thương lâu dài.
Yêu cầu: Một chân quỳ gối xuống đất, chân còn lại vươn ra xa, thân trên thẳng và ấn hông xuống càng sâu càng tốt.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *