and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập căng cơ háng - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập căng cơ háng

Ngày cập nhật23/01/2024

1.9. Căng cơ háng
Mục đích: Phòng tránh chấn thương, phạm vi mở của khớp, củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (căng cơ).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), duy trì và mở rộng phạm vi mở của khớp, phòng tránh chấn thương lâu dài.
Yêu cầu:Mở rộng cả hai chân, duỗi thẳng, thẳng người, tay đặt sau mông sát người, giữ vững tư thế.

Last updated on: Tháng Một 23, 2024 2:08 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *