and last modified on Tháng Một 23rd, 2024. Xem nội dung hướng dẫn bài tập căng cơ háng - Trung tâm PVF

Xem nội dung hướng dẫn bài tập căng cơ háng

1.9. Căng cơ háng
Mục đích: Phòng tránh chấn thương, phạm vi mở của khớp, củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (căng cơ).
Mục tiêu: Củng cố kỹ năng chuyển động căn bản (FMS), duy trì và mở rộng phạm vi mở của khớp, phòng tránh chấn thương lâu dài.
Yêu cầu:Mở rộng cả hai chân, duỗi thẳng, thẳng người, tay đặt sau mông sát người, giữ vững tư thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *